86325578.dk

SMQ - Grenaa

Ordsprog

Kinesisk tegn for drage

Bevingede ord - Ordsprog

 


 

Ligesom vi ikke kan forhindre fuglene i at flyve hen over vore hoveder, men nok i at bygge rede i vort hår, således kan vi ikke undgå onde tanker, men nok hindre dem i at slå rod i vort hjerte og føde onde gerninger.
 Fra livets krigsskole: Hvad der ikke dræber mig, gør mig stærkere.
 Prøv at dyrke det ædle og rene, som findes i dig, uafhængigt af det uædle og urene, som vel heller ikke du kan være helt fri for.
 Husk, at du, ubevidst og ufrivilligt, øver indflydelse på alle dem, du kommer i berøring med, gennem dine ord, din opførsel, dit smil, ja endog din tavshed, hele din personlighed.
 Sig ikke noget ondt om et menneske, især hvis du ikke med sikkerhed ved, om det er sandt. Og hvis du ved det, spørg da først dig selv; hvorfor skulle jeg sige det?
 Det er lettere at forandre sine lidenskaber end at betvinge dem.
 Et godt eksempel er bedre end tusind argumenter.
 Hvert menneske, også det lykkelige, må bære den ham beskårne del at jordelivets lidelse og besværligheder.
 Bedre et ærligt nej end et falsk ja.
Medlidenhed med andres lidelse hindrer os i at fortvivle over vor egen lidelse.
 Hvis man vil leve det bedste liv, som er til ens rådighed, må man lære at stille sig kritisk til mange af vor slægts vaner og anskuelser, som almindeligvis godtages af andre.
 Misund aldrig nogen hans tilsyneladende lykke! Du kender ikke hans hemmelige sorger.
 Den, der griber til vold, viser, at det er forbi med hans argumenter.
 Ingen ved, hvad han formår, førend han har forsøgt.
 Det er en god regel overalt, hvor man færdes i livet, at benytte enhver lejlighed til at vise venlighed, udtale sandheder og søge at vinde venner, kort sagt; opføre sig som om man skulle bliver der hele livet.
 Det er vigtigere, hvordan et menneske bærer sin skæbne, end hvordan denne skæbne i virkeligheden er.
 Livet leves indefra udad.
 Livet må leves forlæns og forstås baglæns.
 At erkende at man har taget fejl, er at vise, at man er klogere i dag end i går.
 Et menneske er så meget værd, som det regner sig selv for.
 Det er en større skam at nære mistro til sine venner, end at blive skuffet af dem.
 Det er tegn på mangelfuld indsigt at anklage andre for sin ulykke og lidelse. Den, som er begyndt at nå den rette indsigt, anklager ingen anden end sig selv, og den, der har den fulde indsigt, anklager hverken andre eller sig selv.
 Gode mennesker lyser på lang afstand som sneklædte bjerge; onde mennesker er ikke engang synlige nærved som pile afskudt i natten.
 Lad alting ske til sin tid, så strækker tiden til for jer. Ellers bliver der ærgrelser, sjuskeri og forsømmelser til alle sider.
 Et menneske, som selv ikke er ærligt, vil aldrig kunne tro, at andre er det. Det vi selv – i forhold til idealer – savner i vort eget jeg, det fratager vi den samlede menneskehed.
 Som en skøn blomst, der vel har strålende farver men ingen duft, således er skønne ord uden frugt hos dem, der ikke handler derefter.
 Den, der skal reformere verden, skal ikke ved sæd bringe en aldeles ny plante frem, men ved podning forbedre de gamle.
 Både hos venner og hos uvenner må man tilgive alt som er tilgiveligt.
 Den forstandige jamrer aldrig over et tab, men søger med frejdigt mod at opveje det.
 Selve frygten er i virkeligheden et større onde end det man frygter.
 Det kan næsten siges at være en regel her i livet, at når en dør lukkes for os, så åbnes én anden. Det uheldige er blot, at vi ofte ikke ser den åbnede dør lige så let som den lukkede.
 Den, som betragter sit liv som en opgave at løse, kender ingen ulykke.
 Livet må være simpelt for at være sandt.
 Det er godt at bøje sig i støvet, når man har begået en fejl, men det er ikke godt at blive der.
 Pengene bliver en tjener, hvis man kan bruge dem rigtigt, men en hersker, hvis man ikke kan.
 Din økonomiske situation er et spejlbillede af dine indre værdibegreber.
 Jeg er gerningsmanden bag min lidelse – men kun det hele.
 Den lærer, du behøver er den person, du bor sammen med. Lytter du?
 Virkeligheden er altid mere venlig, end den historie vi fortæller om den.
 Mental lidelse bliver skabt af dine tanker om verden og ikke af verden i sig selv.
 Undersøg dine tanker, vend dem rundt og indse at du er lige præcis det, som du troede jeg var.
 Enkelhed begynder inde i os selv, når vi beslutter, hvad der virkelig betyder noget for os.
 Sygdom er et mangehovedet uhyre.
 Fjernes sygdommen uden at finde årsagen hertil, er kun det ene hoved hugget af.
 Er jeg blevet afhængig af, at andre skal give mig den fulde og vedvarende følelse af at være elsket, så vil jeg altid blive skuffet. Jeg lægger måske skylden på dem, der ikke reagerede på mig – dem, der reagerede, men gik deres vej – dem som blev, men derefter skiftede mening – så er ingen af dem i sidste instans årsagen til mit problem. Årsagen er manglende evne til at udvikle et urokkeligt forhold til mig selv, kærligheden til mig selv.
 At vove er at miste fodfæstet for en Stund; ikke at vove er at miste Livet.
 Tilsyneladende er Mennesket ikke blevet givet Talen for at udtrykke, hvad det tænker, men for at vise, at det ikke tænker
________________________________________
Lad os forsøge at finde os tilrette med livet; det er ikke livets sag at finde sig tilrette med os.
 Jeg vil ikke tale ondt om nogen, men sige alt det gode jeg ved om enhver.
 Et menneskes egen samvittighed bør være dets eneste dommer, og man bør ikke frygte det skyggebillede som kaldes den almindelige mening mere end man frygter at møde et spøgelse.
 Skaf dig hvad din krop behøver såsom mad, klæder, bolig m.m. i det omfang det er passende for din sjæl.
 Den som ikke under tiden føler alt for meget, han føler sikkert altid for lidt.
 Man kan ikke give mennesker varig hjælp ved at gøre det for dem, som de selv burde gøre.
 At forsvare en fejl er at fejle igen.
 Man kan ikke gøre ondt mod andre uden derved at skade sig selv.
 Den, som tager besværlighederne på forskud, lider under dem to gange.
 Der er lige så meget godt at sige om en slet person som dårligt om en god.
 

 


Spørg undertiden i fuldt alvor dig selv, om de mennesker, du omgås, løfter dig eller trækker dig nedad.
 Hvis du hører noget ondt så gentag det ikke, thi det skader dig ikke at tie.
 Hvis man ikke finder fred i sig selv, er det unyttigt at søge den andre steder.
 Hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og bøde med sin sjæl.
 Den, som køber, hvad han ikke har brug for, kan blive nødt til at sælge, hvad han havde brug for at beholde.
 


 

Det menneske, der kun lærer lidt, ældes på oksers vis; hans krop vokser, men hans forstand ikke.
 Den gode anfægtes ikke af den slettes dadel.
 Den frygtsomme bliver bange, før faren kommer, den feje, mens den står på, men din modige, når den er forbi.
 Se med kærlighedens øjne – og du er i paradiset. Se med hadets øjne – og du er i helvede.
 Vi er alle æltede af svagheder og vildfarelser; lad os gensidigt tilgive hverandre vore dumheder, det er naturens første lov.
 Ser vi med kærlighed på tilværelsen og medmenneskene, så mindskes derved det onde rent automatisk; thi fylder man sin bevidsthed med kærlighed, er der et sted mere i verden, hvor det gode er repræsenteret.
 For alle gode tanker, de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø.
 Vi har ansvar ikke blot for hvad vi gør, men også for hvad vi undlader at gøre.
 Sømanden beder ikke om medvind; han lærer sig at sejle.
 Ta’r du en ting med det onde, så støder du snart på grund; ta’r du en ting med det gode, med hjerte og barnemund, så følger dig hele verden, selv den arrigste lille hund.
 Menneskene er ofte tilbøjelige til at anvende forstørrelsesglas for at se andres fejl i stedet for at anvende spejl for at kunne opdage deres egne.
 Den, som tror på lykken, er lykkelig.
 Man når næsten hvad som helst, blot man ikke skynder sig.
 Stå til ansvar over for dig selv for dine handlinger. Søg ikke beskyttelse hos ydre autoriteter.
 Lyksalig er den mand, der glemmer med forstand, hvad han ej ændre kan.
 Du kan ikke hindre sorgens fugl i at flyve hen over dit hoved, men du kan hindre den i at bygge rede der.
 Vær ædelmodig, og den ædelhed, som slumrer hos andre, vil vågne og møde din egen.
 Man skal ikke bedømme mennesker efter deres nok så store egenskaber men efter den brug de gør af dem.
 Ved at forsøge det ”umulige” når man det muliges højeste grad.
 Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver.
 Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det jeg kan og visdom til at se forskellen.
 Det er ikke dit job at kunne lide mig – det er mit job.
 Jeg giver ikke slip på mine idéer – jeg møder dem gennem undersøgelsen, og så giver de slip op mig.
 Jeg er helt klar på, at hele verden elsker mig. Jeg forventer bare ikke af alle, at de skal være klar over det endnu.
 I den sidste ende er det kun dig selv, der kan give dig frihed.
 Når du argumenterer med virkeligheden, taber du – men kun altid!
 Den mest gennemgående motivation for at simplificere sit liv er en indre følelse af tomhed.
 Vi har to goder i livet – det ene er behageligt og det andet er ubehageligt.
 Kinesisk Visdom
Med penge kan man:
Købe et hus, men ikke trivsel.
Købe en seng, men ikke søvn.
Købe en klokke, men ikke tid.
Købe en bog, men ikke viden.
Købe en position, men ikke respekt.
Betale en læge, men ikke helbred.
Købe en sjæl, men ikke et liv.
Købe sex, men ikke kærlighed.
 Jeg må indse at alt spirituelt arbejde gøres af mig selv, med mig selv og for mig selv.
 De mennesker, som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.
 At bedrage sig selv for kærligheden er det forfærdeligste, det er et evigt tab, for hvilket der ingen erstatning er hverken i tid eller evighed.
 Muligheder er som solopgange – Hvis du venter for længe, går du glip af dem.
 Fravær af beviser er ikke bevis for fravær.
 Det er ikke nemt at finde lykke i sig selv – men det er umuligt at finde den andre steder.

 


 

Til slut en af de "lange":

 

Forestil dig en bank, der hver morgen sætter 86.400 kr. ind på din konto.
Den overfører ikke saldoen til næste dag.

Hver aften slettes det beløb, du ikke har formået at bruge i løbet af dagen.

Hvad ville du gøre...? Trække hver en krone ud selvfølgelig!

Vi har også sådan en bank... den kaldes TID...

Hver morgen sættes 86.400 sekunder ind på kontoen.

Hver aften afskriver banken - som tab - det du ikke har formået at investere i gode formål.

Saldoen overføres ikke til næste dag.

Der er ikke mulighed for at trække over.

Hver dag åbnes en ny konto til dig. Hver aften bliver saldoen slettet.

Hvis du ikke får brugt dagens indskud, er tabet dit. Der er ingen vej tilbage.

Der er ingen mulighed for at spare op til i morgen. Du skal leve nu for det indskud du har fået i dag.

Invester det, så du får optimal udbytte i helbred, lykke og succes.

Få mest ud af dagen i dag.

For at forstå værdien af et år - Spørg en studerende, som skal gå en klasse om.

For at forstå værdien af en time - Spørg to elskende, som venter på at mødes.

For at forstå værdien af et minut - Spørg en person, som ikke nåede toget.

For at forstå værdien af et sekund - Spørg en person, som lige har undgået en ulykke.

For at forstå værdien af et millisekund - Spørg en person, som vandt sølv ved de Olympiske Lege.

Værdsæt hvert øjeblik du har, og værdsæt det endnu mere ved at dele tiden med én, som er noget ganske særligt for dig - én som er tilstrækkelig speciel for dig til at dele din tid med.

Husk at tiden venter ikke på nogen...

I går er historie.

I morgen er et mysterium.

Dagen i dag er en gave - lev den i dag...

 


 
 
 
 
  Lidt fra Ga-Jol æskerne:
 Den største fare for os danskere er, at vi anerkender vore fejl og så går rundt og hygger os med dem.
Ninon Schloss

At frygte kærligheden er at frygte livet, og de, der frygter livet, er allerede trefjerdedele døde.
Bertrand Russel

Jag efter kærligheden, og den undslipper dig. Undgå kærligheden, og den forfølger dig.
Engelsk ordsprog

I jalousi findes mere egenkærlighed end kærlighed.
Francois De La Rochefoucauld

Hvor kærligheden kigger ind gennem vinduet, går lykken ud gennem døren.
Polsk ordsprog

Man må kysse en frygtelig masse frøer, inden man finder en prins.
Engelsk graffiti

Det er bedre at have elsket og tabt end ikke at have elsket overhovedet.
Lord Tennyson

Kærlighedens fødsel og kærlighedens død lader sig begge aflæse på den forlegenhed, man føler, når man er på tomandshånd.
Jean De La Bruyére

Den, som forelsker sig i sig selv, får ingen rivaler.
Engelsk ordsprog

Kærlighed er som kviksølv i hånden. Hvis du spreder fingrene, bliver den. Hvis du griber om den, hopper den sin vej.
Dorothy Parker

Klog og forelsket er ingen dødelig.
William Sharespeare

En kort tids adskillelse opliver passioner, en lang får dem til at dø.
Saint-Évremond

Kærlighed er stimulans for hjertet, samtidig med at forstanden lokalbedøves.
Sacha Guitry

Foretag dig intet, så længe passionen varer! Man begiver sig ikke til søs, når det er stormvejr.
André Fery

Man ser kun godt i hjertet. Det vigtigste er usynligt for øjnene.
Antoine De Saint-Exupéry

Et image forandrer lettere et menneske end et menneske forandrer sit image.
Richard Seymour

Livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra.
Søren Kierkegaard

Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet.
Karen Blixen

Mange lever med en så forbløffende rutine, at det er svært at tro på, at de lever for første gang.
Stanislaw Jerzy Lec

Det vand, du henter fra bækken, lærer dig kilden at kende.
Japansk ordsprog

De mennesker, som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.
Colette

Rigtigt brugt er livet langt nok.
Seneca

Mennesker er ikke kloge i kraft af deres erfaringer men i kraft af deres evne til at gøre erfaringer.
George Bernard Shaw

Kærlighedens dør er svær at åbne og svær at lukke.
Kinesisk ordsprog

Kærligheden er sådan indrettet, at den ikke kan stå stille - den må vokse for ikke at blive mindre.
André Gide

Alle passioner får os til at begå fejl, men kærligheden får os til at begå de mærkeligste.
Francois De La Rochefoucauld

Livet har lært os, at kærlighed ikke indebærer, at man sidder og stirrer på hinanden, men at man sammen kigger på det samme.
Antoine De Saint-Exupéry

Vel er de store dybder farlige, men husk, at du også kan drukne på en halv alen vand.
Anonym

Man kan komme til verdens ende på en løgn - men kan aldrig komme tilbage igen.
Gammelt russisk ordsprog

Den tænker ikke godt, som ikke tænker én gang til.
Amerikansk ordsprog

Enhver alder har sine fortrin, man opdager det bare for sent.
Pablo Cassais

Et er at have ret, et andet er at få ret. Sande venner besøger os i medgang kun, når de er indbudt, men kommer i modgang uden indbydelse.
Theofrastos

Ideer er som børn - dine egne er pragtfulde. Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre.
Ludvig Holberg

En virkelig ven er et menneske, der lytter opmærksomt og interesseret til, hvad man siger, selv om man ikke siger noget som helst af interesse.
Anonym

Ingenting at lave er det mest opslidende i verden, for man kan ikke lægge det fra sig og hvile lidt.
Anonym

Jorden er altid frossen for dovne svin.
Anonym

Regnvejr: Godt vejr ude til at være inde i.
Anonym

Enhver so kan bedst lide sine egne grise.
Jette B. Hansen

Erfaring er svær at erhverve, men endnu sværere at give videre.
Bjarke Holtzmann

En god idé er lige så meget værd som en dårlig, hvis den ikke udføres i praksis.
Mette K. Andersen

Fornuft er at tænke, før du taler.
Stella Nielsen

Klogest er den, som ved, hvad hun ikke ved.
Jan Rosenfeldt

Ja og nej er enkle ord, men oftest dem der kræver den største beslutning.
Mette Fritzbøger

En fejl er først en fejl anden gang, den begås.
Luna M. Møller

En kæde er ikke stærkere end det svageste led.
Lene Dolmer

Jo mere man ved, desto mere tvivler man.
Goethe

Enhver so kan bedst lide sine egne grise.
Jette B. Hansen

Erfaring er svær at erhverve, men endnu sværere at give videre.
Bjarke Holtzmann

En god ide’ er lige så meget værd som en dårlig, hvis den ikke udføres i praksis.
Mette K. Andersen

Fornuft er at tænke før du taler.
Jette B. Hansen

Klogest er den, som ved, hvad hun ikke ved
Jan Rosenfeldt

Ja og nej er enkle ord, men oftest dem der kræver den største beslutning.
Mette Fritzbøger

En fejl er først en fejl anden gang, den begås.
Luna M. Møller

En kæde er ikke stærkere end det svageste led.
Lene Dolmer

Det er med løgn som med en snebold - jo længere den triller, jo større bliver den.
Linda Madsen

Takt er evnen til at beskrive andre sådan, som de ser sig selv.
Anonym

Man må begynde med at kende tingene for at lære at dømme om dem.
Voltaire

De største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små.
Witter Bynner

Hvo, der skammer sig ved at spørge, skammer sig ved at lære.
Anonym

Hvad man har forspildt af minuttet, kan ingen evighed erstatte!
Schiller

Sig aldrig noget om andre, som du ikke vil sige til dem selv.
E. G Jørgensen

Mange mennesker forsømmer den lille lykke, fordi de venter forgæves på den store.
Dale Carniegie

Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom.
Meir Aaron Goldschmidt

Den der begynder dagen med et smil, har allerede overvundet mange besværligheder.
Anonym

Den, hund, der giør mest, bider ikke gjerne.
Holberg

Vi ser alle for meget på naturen og lever for lidt med den.
Oscar Wilde

Lykken er som månen, den tager til og af.
Anonym


Megen læsning gør stolt og pedantisk, megen iagttagelse gør klog, medgørlig og nyttig.
Lichtenberg

Før du kan score, må du have et mål.
Afrikansk ordsprog

- Venlighed er den olie, der fjerner tilværelsens gnidninger.
- Ærlighed i små ting er ikke nogen lille ting.
- Håbet er som en høne, der lægger flere æg, end den kan ruge ud.
Anonym

Intet er umuligt for den, som ikke behøver at gøre det selv.
Anonym

Held er noget, der indtræffer, når grundige forberedelser mødes med en gunstig lejlighed.
Anonym

Kærlighed og hoste kan ikke skjules.
Engelsk ordsprog

- Jo større forhindringer, jo større ære ved at overvinde dem.
- Der er forskel på at stige til tops og forsvinde i den blå luft.
- En latter koster mindre end elektrisk strøm - og lyser mere op.
Anonym

Mist en time om morgenen, og du jager efter den hele dagen.
Anonym

En ven er en, som ved alt om dig - og alligevel holder af dig.
Anonym

Bevar det gamle, men kend det nye.
Anonym

Spild ikke tiden på at ærgre dig over ting, du alligevel ikke har magt til at ændre.
La Rochefoucauld

Der gives kun få mennesker som ved alting, men mange som ved alting bedre.
Johannes Hohlenberg

Det forjættede land ligger altid på den anden side af et vildnis.
Havelock Ellis

Mest spildt af alle vore dage er den, hvor vi ikke har leet.
Seb. Chanfort

Det er en smuk skik at give sine børn et godnatkys. Hvis man da ellers er vågen, når de kommer hjem.
Anonym

Den mand er ikke stort bevendt, som praler af sin hjerne, det er jo kun den skrumpne nød, som rasler i sin kerne.
H. V. Kaalund

Gør ikke noget i vrede. Vi går jo ikke gerne ombord i det øjeblik en rasende storm oprører vandet.
Indisk sentens

Den første betingelse for at få succes er at beslutte sig til at få det.
Anonym

Den, der ikke sår i ungdommen, høster ikke i alderdommen.
Anonym

Ingen er for store til at vise venlighed og høflighed - men nogle er for små.
Anonym

Forelskelsen kommer med fanfare og forsvinder på listesko.
Frithiof Brandt

Sig ikke alt, hvad du ved, men vid alt, hvad du siger.
Matthias Claudius

Den, som ikke laver fejl, laver som regel slet ingen ting.
Anonym

Som den gamle fugl sjunger, så pipper dens unger. Der skal mindst to til at stifte fred, men én alene kan skabe krig.
N. Chamberlain

Takt: At få sine gæster til at føle sig hjemme, når man ville ønske, de var det.
Anonym

Det er nemmere at læse sig til en mening end at have en.
Anonym

Et flyvende rygte har aldrig besvær med at finde en landingsplads.
Anonym

Pas på ikke at vende ryggen til livet. Du risikerer at livet vender ryggen til dig!
Anonym

Du kan udføre alt, hvad du ønsker - blot du gør det.
Lis Hartel

Dagens gode resultater er ofte den bedste sovemedicin.
Anonym

Mange mennesker skylder deres medgang i livet det råd, de andre ikke tog imod fra andre.
Engelsk ordsprog

En mand der begår fejl og ikke retter den, begår endnu en fejl.
Konfutse

Når men ser gennem kærlighedens briller, bliver kobber til guld.
Cervantes

Få, hvad du kan, og behold hvad du har, det er den måde, man bliver rig på.
Witter Bynner

Som modvægt mod livets mange sorger har himlen skænket mennesket tre gaver: Håbet, søvnen og latteren.
Immanuel Kant

Nogle mennesker er taktfulde - andre siger sandheden. Mange ville nå større højder, hvis de havde mere dybde. Det falske kan aldrig vokse sig sandt ved at vokse i styrke.
R Tagore

En ny kost fejer rent, men en gammel kost kender alle krogene.
Irsk ordsprog

Det eneste, vi med sikkerhed ved, er at alt er usikkert.
Voltaire

Vi indrømmer de små fejl blot for at overbevise os om, at vi ingen store har.
La Rochefoucauld

Den, der ikke kan, hvad han vil, må ikke det, han kan.
Leonardo da Vinci

Ord bruger man til tre ting: 1. Til at udtrykke tanker. 2. Til at skjule tanker. 3. Til at dække over, at der ingen tanker er.
Antik filosof

Hvis man vil måle sin egen uundværlighed, skal man stikke en finger i en skål vand og måle hullet, når man tager den op.
Anonym

- Alt nyt er ikke ret, og alt gammelt er ikke slet. Bedre et ord før end ti ord efter.
- Det er altid meget fornøjeligt at være generøs, men meget kedeligt at betale regningen.
R. W. Emerson

Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.
Peter Syv

Du vil ikke få dårlig mave af at sluge din egen stolthed. Det gode øjeblik er ofte NU - men man opdager det for sent....
Anonym

Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en.
Elbert Hubbard

Den, der tærsker langhalm, trækker sjældent det længste strå.
Anonym

En diskussion er en udveksling af meninger, et skænderi en udveksling af meningsløsheder.
Anonym

Den, der stirrer sig blind på andres fejl, falder let for sine egne.
Anonym

Et menneske er så meget værd, som han regner sig selv for.
Rabelais

Hvordan kan man indbilde sig, at en anden vil kunne holde på ens hemmelighed, når man ikke selv har kunnet holde på den.
La Rochefoucauld

Vi tror altid, at vores første kærlighed er den sidste, og at den sidste er den første.
George John Whyte-Melville

Det eneste vi aldrig får nok af, er kærlighed. Og det eneste, vi aldrig giver nok af, er kærlighed.
Henry Miller

Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde.
Engelsk ordsprog

Den, som venter på et tilfælde, spilder tiden.
Giodáno Bruno

Ingen sejrherre tror på tilfældigheder.
Friedrich Nietzsche

Vaner er mærkelige ting. Selv ved folk aldrig, at de har dem.
Agatha Christie

Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke.
Poul Henningsen

Vi har ikke blot ansvar for, hvad vi gør, men også for, hvad vi undlader at gøre.
R. Ehateley

Ingen ved, hvad man formår, før man har forsøgt.
Publilius Syrus

Selv en rejse på tusind mil begynder med ét skridt.
Lao-Tse

Hvad mange af os mest af alt behøver, er nogen, som får os til at gøre det, vi kan.
Ralph Waldo Emerson

Man bliver aldrig træt af at arbejde for sig selv.
Russisk ordsprog

De store handlinger er ofte lettere, end man tror.
Voltaire

Kærlighed har samme virkning som alkohol. Jo mere man taber kontrollen over sig selv, desto mere tror man, at man behersker situationen.
Louis-Ferdinan Céline

Ude af netværk, ude af sind
Anonym

Man skal ikke kaste med kuglegrill, når man selv bor i parcelhus
Anonym

Nu er gode golfkøller dyre
Anonym

Det er menneskeligt at style
Anonym

Kommer tid, kommer coaching
Anonym

Den, man elsker, sms´er man med
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke morgentrafikken
Anonym

Lige børn sms´er bedst
Anonym

Nu gælder det om at se tingene med nye kontaktlinser
Anonym

Én spammail kommer sjældent alene
Anonym

Det er menneskeligt at krejle
Anonym

I sne og slud skal e-mailen ud
Anonym

Øvelse gør for sej
Anonym

Når nøden er størst er autohjælpen nær
Anonym

Alle veje fører til Metroen
Anonym

Penge er næsten alt
Anonym

Man skal ikke græde over en spildt caffè latte
Anonym

Det var dråben, som fik smoothien til at løbe over
Anonym

Morgenstund har bilkø i mund
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke vand i kælderen
Anonym

Tale er sølv tavshed er guldvask
Anonym

Morgenstund har brunch i mund
Anonym

Man skal ikke sætte sig mellem to loungesofaer
Anonym

Tale er sølv, tavshed er friværdi
Anonym

Mange små biler gør en stor kø
Anonym

Man skal køre meget, før man finder en P-plads
Anonym

Ude nice, hjemme topdollar
Anonym

Tro kan flytte sydpå
Anonym

Kærligheden gør synsudfordret
Anonym

Man skal ikke skære alle over én kammusling
Anonym

Kommer tid, kommer opskrivning af andelskronen
Anonym

Den enes død er den andens pitabrød
Anonym

Uden mad og drikke dur den metroseksuelle mand ikke
Anonym

Skindet og tricktyve bedrager ikke
Anonym

Skattevæsenet tror hver mand stjæler
Anonym

En dræbersnegl kommer sjældent alene
Anonym

Det er en storm i et glas saftevand
Anonym

Gammel kærlighed bliver ikke oldschool
Anonym

Gammel ost ruster aldrig
Anonym

Kun en tåbe frygter ikke morgentrafikken
Anonym